משרדי הקבוצה

ישראל רמת גן

Radco Investments Ltd
טלפון: 972-722442880+
כתובת: רחוב שוהם 5, מגדלי פז 1,
רמת גן ישראל, 52510
אתר אינטרנט: www.radco38.co.il

יוון אתונה

Europraxis Engineering Parkomat A.E.E
טלפון: 30-2103801599+
כתובת: 3-5 Zalaggou Street
Athens 106 78
אתר אינטרנט : www.parkomat.gr

וייטנאם הו צ'י מין סיטי

Golden Beach Company Ltd
טלפון: 84-0862535555+
כתובת: PDD Building
162 Pastuer Street , 5th Floor
Ben Nghe Ward, Dist. 1
Ho Chi Minh City
אתר אינטרנט: www.manna.vn

נשמח להיות בקשר