flag-min
יוון, הונגריה

בשל מצוקת החנייה במרכזי הערים הגדולות באירופה, רואה קבוצת רפאלי הזדמנות עסקית ביזום ופיתוח של חניונים אוטומטים לכלי רכב, שיקלו על מצוקת החנייה ויעניקו פתרון יעיל לשיפור איכות החיים. כיום, בבעלות החברה שני חניונים והיא עוסקת באיתור, ברכישה ובהפעלה של מבני חניון.

יוון, אתונה

מחזיקה ומפעילה בחניון אוטומטי ל-174 כלי רכב בבניין בן 9 קומות במרכז אתונה.

הונגריה, בודפשט

מחזיקה בחניון אוטומטי לכ- 350 כלי רכב בבניין בן 6 קומות במרכז בודפשט.