SMARTZYME Ltd

הקבוצה שותפה בחברת הזנק העוסקת בתחום הביוטכנולוגיה שעתידה לספק טכנולוגיית הנדסת חלבונים ייחודית. Smartzyme.

מובילה את הפיתוח התעשייתי והמומחיות בביוטכנולוגיה של הדור הבא וכמו כן מפתחת ומשפרת את איכות הייצור של מוצרים קיימים וחדשים הכוללים חלבונים ואנזימים.